Ще разгледаме конфигурирането на Zend Framework върху Linux и Windows.

Конфигурацията на Zend Framework в общи линии е добавяне на пътят до библиотеката на Zend Framework в PHP директивата include_path и конфигуриране на ZF Command Line Tool.

1. Линукс

Като широко разпространена дистрибуция, примерите са направени на Ubuntu (10.10), но би трябвало да работят подобно и на всички други дистрибуции.

Първата стъпка е да се сдобиете със Zend Framework. Това може да стане по няколко начина – да го инсталирате като пакет от терминала, да го изтеглите от официалния сайт на ZF – http://framework.zend.com/download/latest* или да използвате SVN хранилището на фреймуърка.

* На страницата Downloads -> Latest Release ще се покажат няколко възможности за сваляне на фреймуърка. Първата (Zend Framework + Zend Server Community Edition(CE)) е само ако искате да свалите ZF в комплект със Zend Server. Zend Server e пакет съдържащ конфигурирани Apache, PHP, MySQL, Zend Framework, phpMyAdmin, etc. Zend Server е най-удобен ако сте Windows потребител.

Инсталиране като пакет

Този метод на инсталиране е за предпочитане!

Най-лесният начин да се сдобиете със Zend Framework под Ubuntu е да го инсталирате като пакет.

Отворете терминал и въведете

$ sudo apt-get install zend-framework

Тази команда ще инсталира за Вас последната стабилна версия на ZF. Инсталацията ще свали файловете в /usr/share/php/libzend-framework-php

SVN Export

SVN (Subversion) е широко използвана система за контрол на файловите версии(повече за SVN може да прочетете тук).

В бъдеще ще напиша статия специялно за SVN и Version Control системите. Ако не сте наясно, по-добре изтеглете Zend Framework по стандартния начин.

За да инсталирате SVN на Ubuntu въведете следното в терминала:

$ sudo apt-get install subversion

След като SVN се инсталира, създайте папка, в която искате да изтеглите ZF:

$ mkdir zend-framework

$ cd zend-framework

Не забравяйте втората команда! Ако не смените директорията, ZF ще се „стовари“ в home/потребител папката ви, а това е нещо, което не бихме искали да се случва.

За да изтеглите файловете, трябва само да напишете следната команда:

$ svn export http://framework.zend.com/svn/framework/standard/trunk/ ./

Изтегляне от сайта

http://framework.zend.com/download/latest

Изтеглете Zend Framework Minimal Package и разархивирайте в папка по избор. За да изтеглите и разархивирате от терминал, може да използвате следните команди:

$ wget http://framework.zend.com/releases/ZendFramework-1.11.2/ZendFramework-1.11.2-minimal.tar.gz ./zend-framework.tar.gz

$ tar xvzf zend-framework.tar.gz

Zend Framework е изтеглен в /home/потребител/zend-framework

Конфигурация

Следкато вече имаме Zend Framework, трябва да направим малко настройки.

Отворете php.ini и намерете следните редове:

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Paths and Directories ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; UNIX: „/path1:/path2“
include_path = „.:/usr/share/php“

Тук трябва да направите промяна на include_path, трябва да добавите пътят до папка наречена library, която сте свалили (/home/потребител/zend-framework/library). При добавянето на директория в include_path не бива да забравяте да добавите „:“ преди новата директория. Ето пример за това как може да изглежда един include_path:

include_path = „.:/usr/share/php:/home/потребител/zend-framework/library“

Запазете файла и рестартирайте уеб сървъра си. Ако използвате Apache – sudo service apache2 restart или sudo service lighttpd restart за Lighttpd

Остава само да добавим и един  скрипт в /usr/bin по-известен като CLI Tool. В следващата глава ще обясня за какво служи този скрипт.

В директорията /home/потребител/zend-framework трябва да съществува папка на име bin. Въведете тази команда от терминала:

$ sudo ln -s /home/потребител/zend-framework/bin/zf.sh /usr/bin/zf

2. Windows

Най-лесният начин да инсталирате Zend Framework под Windows е със Zend Server CE.

Zend Server е пакет съдържащ в себе си PHP, Apache, MySQL(по избор), Zend Framework(по избор), phpMyAdmin(по избор).

Няма нужда от никакви настройки.

Ръчна инсталация

Ако все пак вече имате инсталиран сървър, и той не е Zend Server, ето как да инсталирате ZF ръчно:

  1. Изтеглете Zend Framework от тук(изтеглете предпоследния пакет – Zend Framework 1.**.** Minimal)
  2. Разархивирайте в папка по избор
  3. Отворете php.ini и намерете следните редове:
    ; Windows: „\path1;\path2“
    ;include_path = „.;c:\php\includes“
  4. Добавете пътят до папката library в include_path (не забравяйте да махнете ; пред ;include_path). Трябва да се получи нещо такова: include_path = „.;c:\php\includes;c:\път\до\zend\framework\library“
  5. Рестартирайте Apache